Liselerde her bölüm açılmalıdır!

Liselerimizde her bölümün açılması zorunludur. Milli Eğitim Bakanlığımızı, görevini yapmaya, liselerimizde her bölümü açtırmaya çağırıyoruz...

6.2.2019 - 14:03

Okunma Sayısı : 1293

Yorum Sayısı : (0) yorum yapılmıştır.Mustafa Bilgin / bilgin2023@hotmail.com

Liselerimizde,10.sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda bölüm seçiyorlar.

 

1. Resmi ve Özel Statülü Liselerimizin çoğunluğu,"Sözel ve Dil" bölümlerini açmıyor.

 

2.Öğrencilerimizin, istek,ilgi ,yetenek ve yönelimlerinin, gelecekleri için esas alınması, MEB'in ve ve liselerimizin yasal görevleridir.

 

3. Her bölümün açılması yasa gereğidir. 1739 sayılı yasa uygulanmalı ,her bölüm açılmalıdır.

 

4. "Biz açmıyoruz, 10 öğrenci yok "denilemez. 1739 sayılı yasaya, hem MEB hem de liselerimiz uymalıdır.

 

Bölüm açılmayışı, eğitimin özüne ve anılan yasaya uymaz.

 

Öğrencilerimizin istekleri, 2019-2020 öğretim yılı için şimdiden orta öğretim kurumları yönetmeliğine açık bir hüküm konularak karşılanmalıdır.

 

Gerekli duyuru ve açıklama yapılmalı, öğrencilerimizin istedikleri bölümü seçebilmesi,kayıtlarını yenileyebilmeleri, önlerini görebilmeleri,gelecekleri için istedikleri bölümde okuyabilmeleri sağlanmalıdır.

 

Böylece ,öğrencilerimiz,okul aramaktan, kayıt yenileme sorunları yaşamaktan kurtarılmalı,gelecekleri için sağlıklı kararlar alabilmelerine imkan sağlanmalıdır.

 

5. Bölüm seçme, öğrencilerimizin geleceği ile de doğrudan ilgilidir. Yasa ile verilen haklarını kullanabilmelerini sağlamak MEB ve liselerimizin görevidir.

 

6. Okul görevini yapmalı, işlevini gerçekleştirmelidir.

 

7. Ortak dersleri şube birleştirmesi yoluyla verebilirler.

 

8. Ders seçme hakkı da öğrenciye verilmiş bir haktır. Okulun öğretmen durumuna göre keyfi ders seçmesi de mevzuata aykırıdır. Okuldaki öğretmene norm kadroya göre değil, öğrenci isteğine YKS'na göre ders seçilmesi okutulması da sağlanmalıdır.

 

9. Her tür eğitim MEB'nın denetimi ve gözetimi altında olmak zorundadır. 430 saylı Tevhidi Tedrisat Kanununun,1. md.de, "Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur" hükmü gereği,her tür eğitim MEB'nın denetimi ve gözetimi altında olmak zorundadır.

 

Bu gerekçe ile özel liselerimiz de her bölümü açmak zorundadır. Öğretmen istihdam etmek zorunda kalırım diye,öğrencilerin harcanması kabul edilemez.

*
10. MEB'mız , resmi ve özel bütün liselerimize, 1739 s. METK 'nun 5.6.27.ve 28 . md. gereği, her bölümü bir öğrencide istese açtırmak ve yasaya uymak uygulamak zorundadır.

*
11. Ortaöğretim kurumları yönetmeliği bu konuda anılan yasa maddeleri ile tam uyumlu hale getirilmeli. Her bölümün açılmak zorunda olduğu  yazılmalı.

Her bölümün açılması, bir öğrenci de istese, öğrencinin bölüm seçme hakkının olduğu, 1739 s. yasaya uygun olarak açıkca yazılmalıdır.

*
12.1739 s. yasa uygulanmak zorundadır. 1739 s. yasanın ilgili hükümleri:

 

II.Ferdin ihtyaçları:
Md. 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

III – Yöneltme:
Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir...

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

Madde 27 – İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

 

III – Amaç ve görevler:
Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
...

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken "öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri"ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

*
13. MEB'mız, her lisemizde, her öğrencimizin, Sözel, Dil, Sayısal ve EA bölümlerinden istediğinde okumasını sağlamak zorundadır. Her lisemiz, sadece bir öğrenci dahi istese her bölümü açmak zorundadır.
*
14. Yasa uygulanmalı,öğrencilerimize yasanın verdiği hakları kullanmasına imkan verilmelidir.

*
15.
a. Her bölümün açılması, orta öğretim kurumları yönetmeliğine açık bir madde yazılarak  ve ya genelge çıkarılarak sağlanmalı. Her bölümün açılması zorunlu olmalıdır.

b. MEB' mız ,sorunu kısa sürede çözmeli,onlarca öğrencimizin bölüm seçebilmesi,kayıtlarını yenileyebilmesi,okul aramaktan kurtulması için gerekli tedbirleri ivedi olarak almalı,öğrencileri öncelikli görmelidir.

*

Mustafa Bilgin
Eğitimci 
Kamu Yön. Uzm.

 

 


Bu Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu habere (0) yorum yapılmıştır.


Yorum Yapın

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan Eğitimcinin Sesi veya egitimcininsesi.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.